Algemeen

Onderzocht: een huwelijk verandert je persoonlijkheid

Uit een onderzoek van de Universiteit van Georgia blijkt dat koppels een aanzienlijk veranderen qua persoonlijkheid in de eerste anderhalf jaar van hun huwelijk. Huh?

Het voornaamste verschil is dat zij een stuk minder aangenaam en coöperatief worden wanneer zij getrouwd zijn. Dit bleek uit een onderzoek onder 169 heterosexuele koppels die pas getrouwd waren. Op meerdere momenten in hun huwelijk werden zij onderzocht; 6 maanden na het huwelijk, een jaar erna en anderhalf jaar na het huwelijk. Zij werden gevraagd om aan te geven in hoeverre zij de persoonlijkheidskenmerken extraversie, openheid voor ervaringen/ideeën, zorgvuldigheid, inschikkelijkheid en emotionele stabiliteit.  

Uit het onderzoek bleek dat zowel mannen als vrouwen op een positieve manier, maar ook een negatieve manier veranderen. Het positieve was dat mannen meer gewetensvol werden naarmate zij langer getouwd waren en vrouwen werden minder angstig, depressief en boos. Maar ook bleek dat mannen minder extravert werden en zowel mannen als vrouwen werden minder inschikkelijk (coöperatief en medelevend).

Bijzonder aan de resultaten was dat het resultaat hetzelfde was, en dat leeftijd en demografische factoren geen verschil maakten. Ook niet het feit of het stel al een kind had, samenwoonde of hoe lang zij al samen waren. Dat trouwen doet dus een hoop met je! 

Bron: Huffington Post | Beeld: iStock


Gewoon het leukste blad van Nederland