100%NL Magazine geld lenen bij familie
Delen

Geld lenen binnen de familie. Hoeveel is eigenlijk haalbaar?

Stel je komt geld tekort omdat je een grote aankoop wilt doen, maar hebt helaas te weinig geld. Wat kun je dan doen? Een optie waar velen aan denken is geld lenen. Hiervoor zou er naar een derde partij gekeken kunnen worden die het geld zou kunnen voorschieten. In de meeste gevallen is zo’n derde partij de bank. Hier kan dan een bedrag geleend worden onder bepaalde voorwaarden. Maar wat ook vaak voorkomt, is dat men van naasten, zoals vrienden of familie, geld kunnen gaan lenen. Aan deze manier van lenen ontstaan vaak problemen. Vaak komt dit doordat men de afspraken niet nakomt. In dit artikel lees je meer over het geld lenen van naasten, hoe dat nu precies zit en waar je aan moet denken.

Onderhandse lening

Als er geld geleend wordt van een vriend, familielid of naaste, dan wordt dit ook wel een onderhandse lening genoemd. Een onderhandse lening is vaak een risico voor de goede verstandhouding tussen degene die leent en degene die uitleent, hoe goed de relatie ook met de andere persoon is. Meestal gaat het fout wanneer mensen een lening aangaan met naasten en er plotseling betalingsproblemen ontstaan. Dit wil zeggen dat de persoon die geld geleend heeft problemen heeft met het terugbetalen van het geld aan de persoon die het heeft uitgeleend. Dit zal kunnen zorgen voor problemen met de band die men met elkaar heeft. De band die men met elkaar heeft, is hier meestal niet bestand tegen. Problemen met je naaste vrienden of familie om geld wil je natuurlijk het liefst voorkomen.

Onderhandse lening is niet per se verstandig

Als er een lening bij onder andere Becam of andere financiële instantie wordt afgesloten, wordt er standaard een test gedaan of je verantwoord genoeg bent om de lening te kunnen afsluiten. Door deze check te doorstaan heb je de zekerheid dat je de nodige lasten zou kunnen verdragen. Er kunnen natuurlijk ook moeilijkheden ontstaan, denk dan bijvoorbeeld aan ziekte of ontslag. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan waardoor het lastiger kan worden om de lening terug te betalen.

Vaak wanneer er een onderhandse lening gesloten wordt, ontbreekt de check van de financiële situatie. De naasten die willen helpen door middel van geld lenen, houden dan meestal niet rekening met de risico’s die zich voor kunnen doen. De lasten die zich voor kunnen doen bij het lenen van de lening kunnen zwaarder zijn dan je daadwerkelijk aan kunt. Maar dit kan ook gelden voor de persoon die het geld uitleent. De persoon die het geld uitleent heeft wellicht niet voldoende om zelf tegenslag te kunnen dekken, waardoor ze dus in de problemen kunnen komen. In deze situatie blijft het uitgeleende geld een essentiële steun.

Vraag om een relatieve rente

Door het afsluiten van een onderhandse lening kunnen de lener en de leninggever zelf de hoeveelheid en de hoogte van de rente betalen. Wordt de rente afgesproken, maar komt het niet bepaald overeen met het marktconforme? Dan is er de mogelijkheid dat de Belastingdienst het ‘rentevoordeel’ als een geschenk ziet. Stel, het voordeel komt boven de schenkingsvrijstelling uit, dan ben je belasting verschuldigd aan de Belastingdienst.

Nu is de vraag wat precies de marktconforme rente is. De marktconforme rente, is ‘rente die in verhouding staat tot de rente van banken en andere geldverstrekkers’. Bij een onderhandse lening mag er in totaal met 25% afgeweken worden. Stel een leninggever of kredietverstrekker houdt een rentepercentage van 7% aan, dan mag de redelijke rente niet meer dan 8,75% zijn en de rente mag niet minder zijn dan 5,25%.

Geef de afgesloten lening op bij de Belastingdienst

Een onderhandse lening moet, net zoals met alle andere leningen, opgegeven worden bij je belastingaangifte. Stel de lening wordt gebruikt voor de eigen woning. Dan mag de persoon die deze lening heeft afgesloten het opgeven in box 1. Stel dat het niet gebruikt wordt voor de eigen woning, dan moet het opgegeven worden in box 3. Het opgeven bij de belastingaangifte moet ook gedaan worden als lening geven. Dit moet gedaan worden in box 3.

Geld lenen

Geld lenen is een proces dat men meestal wil vermijden, maar soms moet het of komt het goed van pas. Men zal vaak naar vrienden en familie gaan om geld te lenen, omdat dat vertrouwd is. In het geval dat het wellicht moeilijk gaat met terug betalen, is dit alleen een probleem wanneer de band die men met elkaar heeft opgebouwd stuk gaat, of wordt geschaad. Om dit soort moeilijkheden te voorkomen bestaat er een speciale lening. Deze lening kan onderling worden afgesproken. Deze lening wordt een onderhandse lening genoemd. Deze lening kan, zoals eerder vermeld, afgesloten worden bij familie of vrienden. Er mag onderling tussen de lener en de lening gever besloten worden wat het rentepercentage zal worden voor de lening. Het rentepercentage mag in totaal 25% van het marktconforme rentepercentage afwijken. Doordat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de rente van de lening en doordat er zwart-op-wit een afspraak gemaakt wordt, zullen oneffenheden zich in de toekomst minder snel tot niet voordoen. Hierdoor zal de band die men met elkaar heeft niet schaden vanwege afspraken die niet nagekomen worden.

Bron: https://www.becam.nl/blog/hoeveel-geld-mag-je-lenen-van-familie/

Delen